INTACT
PROGRESIVNÍ INTERIÉROVÁ ČOČKA
CHARAKTERISTIKA
Čočky INTACT jsou vyvinuty speciálně pro práci na střední a krátké vzdálenosti. Jsou to ideální čočky pro pracovní prostor, kterým může být počítačové pracoviště, kancelář nebo jednací místnost. Jsou ale také vhodné pro různé situace v soukromém životě, jako např. čtení, sledování televize, nakupování, domácí práce a podobně.
Současné progresivní čočky nemusejí vždy plně vyhovovat určitým požadavkům zákazníků na dlouhodobě pohodlné vidění v jejich konkrétním profesním prostředí. INTACT je ideální čočka pro použití na zákazníkem specifikované pracovní vzdálenosti, umožňující přirozené držení těla a hlavy.
Volba designu pro konkrétní podmínky uživatele
 • Typ 100 – Ostré pohodlné vidění od 35 cm do 1 m.
  Obsáhne počítačové pracoviště.
 • Typ 200 – Ostré pohodlné vidění od 35 cm do 2 m.
  Obsáhne celý pracovní stůl.
 • Typ 400 – Ostré pohodlné vidění od 35 cm do 4 m.
  Obsáhne prostor kanceláře.
Poznámka: s prodlužujícím se typem použití se zorné pole mírně zužuje.
INTACT
DODACÍ MOŽNOSTI
Čočky INTACT se objednávají podobně jako progresivní čočky s uvedením refrakční hodnoty do dálky a adice. Dále zvolte po zjištění potřeb zákazníka Typ 100, 200 nebo 400. v případě nestandardních obrub využijte System Individual.
Z těchto zadaných hodnot je kalkulován design na blízko a střední vzdálenost.
Centrace čoček INTACT je identická jako u progresivních čoček. Minimální výška centrace a funkční výška je 18 mm.

Nabídka materiálů umožňuje dostatečnou volbu vzhledem k účelu použití

Čiré
plastové v indexu lomu 1,5 až 1,74 Nerozbitné
Trilogy 1,53, Tribrid 1,6
System Individual umožní vyrobit čočku na míru. Zajistí nejkvalitnější vidění na definované pracovní vzdálenosti a ohledem na maximální velikost zorného pole.
PŘEDNOSTI
 • Velmi pohodlné a široké zorné pole na blízko a na střední vzdálenost
 • Optimální přivykání
 • Zohledněné ergonomické požadavky
 • Možnost individuálního přizpůsobení
 • Garance přivyknutí
CÍLOVÁ SKUPINA
Zákazníci, kteří vzhledem ke své profesi potřebují interiérové brýle jako alternativu ke svým progresivním nebo jednoohniskovým brýlím. Zákazníci, kteří nechtějí dělat kompromisy v kvalitě vidění ve svém profesním životě. Zákazníci, kteří si stěžují na dlouhodobě nekomfortní držení těla a hlavy při své práci.