Centrovací šablona

Návod na použití aplikace najdete zde.
Změřte pravítkem přesnou vzdálenost v milimetrech mezi dvěma modrými čarami a napište ji do červeného pole
Vzdálenost v milimetrech