SYSTEMINDIVIDUAL
umožňuje výrobu ideální dioptrické čočky přímo na míru zákazníka.
Výsledkem je maximální zraková pohoda a nejširší zorné pole.
Výhody a přednosti
  • Zohlednění anatomických parametrů
  • Optimalizace podle tvaru obruby
  • Brýlové čočky přesně na míru
  • Ostré a vysoce kontrastní vidění bez omezení
  • Maximální komfort a pohodlí
  • Neomezená volba materiálu
  • Neomezená volba brýlové obruby
Měření pro SYSTEM INDIVIDUAL
Šířka, výška očnice a šířka nosníku
Pupilární distance monokulárně
Výška centrace
Inklinační úhel
Úhel prohnutí obruby
Vrcholová vzdálenost
Doporučení
  • Před měřením musí být obruba správně anatomicky přizpůsobena a posazena.
  • Horizontální centrace – pupilární distanci je nutné měřit monokulárně od středu nosníku.
  • Vertikální centrace – označení středů pupil při nulovém pohledu a přirozeném postoji a držení hlavy.
SYSTEMINDIVIDUAL
JAK MĚŘIT INKLINAČNÍ ÚHEL
Inklinační úhel alfa (alfa) je úhel, který svírá svislá osa čočky s vertikálou (kolmicí k podlaze).
Označte střed pupily (A) v přirozeném postoji a držení hlavy


Označte znovu střed pupily (B) při zvednuté hlavě, kdy je svislá osa čočky kolmá k podlaze.
Rozdíl obou značek (d) v mm vynásobený dvěma odpovídá inklinačnímu úhlu, tedy platí:
MĚŘIDLO CARACTÉRE
NÁSTROJ PRO SNADNÉ ZMĚŘENÍ ANATOMICKÝCH PARAMETRŮ ZÁKAZNÍKA A OBRUBY
MĚŘIDLO CARACTÉRE
MĚŘENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PARAMETRŮ
Inklinační úhel
Úhel prohnutí obruby
Vrcholová vzdálenost
Pupilární vzdálenost (PD)