Registrace nového uživatele

Registrujte nového uživatele pro on-line objednávkový systém a historii objednávek. Pro registraci musíte znát 4 místné registrační číslo přidělené vaší společnosti Optikou Čivice.